ทิวลิป (ปริ้นอิงเจส)

รหัส : MD

มีแต่นวม 3.5 ฟุตเท่านั้น สามารถจับคู่กับสีพื้นได้